Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Khánh thành trụ sở mới HTX Cây giống và Hoa kiểng Cái MơnNgày 25 tháng 3 năm 2021 Hợp tác xã Cây giống và Hoa kiểng Cái Mơn tổ chức khánh thành văn phòng mới tại địa chỉ ấp Vĩnh Chính xã Vĩnh Thành huyện Chợ Lách.

Với sự tham dự của đại diện Sở Kế hoạch đầu tư, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, các ban ngành địa phương và các thành viên Hợp tác xã.

Tại buổi lể Ông Bùi Thanh Liêm -Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn đọc quyết định bàn giao.

Văn phòng Hợp tác xã có diên tích 105 m², gồm 4 phòng: 1 cửa hàng, 1 hội trường, 2 phòng hành chính và trại lưới 300 m². Với tổng kinh phí đầu tư 650.000.000đ, trong đó nhà nước hổ trợ 80% kinh phí Hợp tác xã đối ứng 20%.

Một số hình ảnh văn phòng Hợp tác xã:

Hội trường Hợp tác xã

Phòng Giám đốc

Văn phòng