Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Sầu Riêng Hạt Lép (RI-6)Cây con cao từ 30-40cm, giá theo thời điểm.


Giống Sầu riêng Ri 6 được đánh giá là giống có chất lượng tốt; cơm vàng đến vàng đậm, thịt ráo, thơm, béo. Sầu riêng Ri 6 được xếp vào nhóm hạt lép.