Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Hội nghị triển khai dự án Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Cái MơnNgày 22 tháng 7 năm 2010, tại Hội trường UBND xã Vĩnh Thành, Sở KH&CN Bến Tre phối hợp HTX Cái Mơn và các Sở Ban Ngành liên quan tổ chức hội nghị triển khai dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Cái Mơn cho sản phẩm giống cây trồng của hợp tác xã Cái Mơn, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách”.

Tại hội nghị, đại biểu tham dự được nghe ông Trương Minh Nhựt-Giám đốc Sở KH&CN Bến Tre-chủ nhiệm dự án báo cáo khái quát về dự án trên. Dự án thực hiện trong thời gian 24 tháng với kinh phí thực hiện 602 triệu đồng. Mục tiêu của dự án xây dựng được hệ thống văn bản và hình thành biện pháp quản lý nhãn hiệu tập thể phù hợp với thực tế của địa phương; Sản phẩm giống cây ăn trái, hoa kiểng của Hợp tác xã Cái Mơn sẽ được quảng bá rộng rãi góp phần mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm của HTX Cái Mơn, thiết thực góp phần phát triển kinh tế-xã hội khu vực.