Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Xoài Tứ Quý
Cây ghép cao từ 40cm trở lên, giá theo thời điểm.

 

Xoài Tứ Quý có sức phát triển và sinh trưởng khá tốt. Cây không kén đất, cho thu hoach sớm và đặc biệt năng suất cao. Xoài khi chín có màu xanh ngả vàng tươi khá bắt mắt, phần thịt của xoài tứ quý ít xơ nhiều bột ăn khá giòn và ngọt, vỏ của chúng cũng khá mỏng và hạt khá nhỏ nên tỷ lệ sử dụng quả rất cao.