Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Xoài Úc                                 

                               Cây ghép cao từ 30cm trở lên, đường kính gốc từ 1cm trở lên, giá theo thời điểm.

 

Xoài Úc là giống quả to, tỉ lệ  đậu trái cao, màu sắc quả đẹp, hạt nhỏ, tỷ lệ xơ thấp, độ ngọt cao, cơm khi chín dẻo, cùi dày. Đặc biệt xoài có mùi thơm đặc trưng.