Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Cóc Thái                                                                                             

                                                    Cây con cao từ 30cm trở lên, giá theo thời điểm.

Cây Cóc Thái dễ trồng, tỷ lệ ra bông đậu qua cao, cho quả liên tục quanh năm. Cây Cóc Thái ra quả sau thời gian 3-5 tháng trồng, quả cóc thái có vị chua và giòn.