Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Sơn TùngCây con cao từ 30-50cm, giá theo thời điểm.


Cây phát triển tốt trên nhiều loại đất, nhưng nên trồng trên đất thịt để khi bứng cây không bị rả bầu. Cây có khả năng chịu hạn tốt, nhưng cần chú ý tưới đủ nước để cây phát triển tốt. Cây ít mẩn cảm với nước mặn, nhưng không chịu được nước phèn.