Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Sầu Riêng MonThoongCây con cao từ 30-50cm, giá theo thời điểm.Sầu riêng Monthong là giống nhập nội có nguồn gốc từ Thái Lan. Cây sinh trưởng tốt, cho trái sớm và năng suất cao, trung bình mỗi trái nặng 3 - 3,5kg, hạt lép, ráo cơm.