Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Đại hội thường niên HTX Cây giống và Hoa kiểng Cái Mơn năm 2020Ngày 25/03/2021 tại hội trường Hợp tác xã Cây giống và Hoa kiểng Cái Mơn, ấp Vĩnh Chính,  xã Vĩnh Thành,  huyện Chợ Lách diễn ra đại hội thường niên của Hợp tác xã Cây Giống và Hoa Kiểng Cái Mơn năm 2020.

 

Về tham dự Đại hội có ông Lê Hoàng Thanh- Phó chủ tịch liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, các ban ngành địa phương và các thành viên của Hợp tác xã.

             

Quang cảnh Đại hội thường niên Hợp tác xã Cây giống và Hoa kiểng Cái Mơn

Đại hội thông qua Nghị quyết, các dự thảo báo cáo tình hình hoạt động, báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh.

Một số hình ảnh Đại hội:

Các đại biểu dự Đại hội

Ông Dương Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã năm 2020 và phương hướng năm 2021

Ông Trần Văn Tâm - Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và đề ra phương hướng năm 2021

Ông Trần Văn Tế - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng năm 2021

Tin cùng chuyên mục :