Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Liên hệHỢP TÁC XÃ CÂY GIỐNG VÀ HOA KIỂNG CÁI MƠN
Chuyên sản xuất, mua bán các loại giống cây trồng và hoa kiểng, đặc biệt cây công trình
Địa chỉ: ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Email: hoptacxa@caygiongcaimon.vn
Điện thoại: 02753.875455
http://caygiongcaimon.vn