Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Hoa Trang ĐỏGiỏ hoa cao từ 30-50cm. Giá tham khảo: 20.000đ/giỏ


Loài Trang này có đặc điểm là thân lùn, lá nhỏ, cuống phát hoa ngắn nên hoa lẫn vào với lá, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới. Hoa mới nở có màu cam hôm sau mới chuyển sang màu đỏ.