Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Sản lượng trái cây Chợ Lách đạt khoảng 43 ngàn tấnHuyện Chợ Lách hiện có trên 9.500 ha diện tích trồng cây ăn trái, sản lượng hàng năm đạt trên 100 ngàn tấn, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân huyện nhà.

Riêng đến thời điểm đầu tháng 7/2010, sản lượng cây ăn quả toàn huyện đạt khoảng 43 ngàn tấn. Trong đó sản lượng trái cây thu hoạch chủ yếu là: Mận An Phước, Măng Cụt, Chôm chôm, sầu riêng, nhãn, và một số loại cây có múi khác như: bưởi da xanh, cam, quýt… 

Nhìn chung so thời điểm cùng kỳ năm trước, mặc dù năng xuất một số loại cây ăn trái có giảm khoảng 30%, do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, nước mặn xâm nhập ảnh hưởng đến diện tích vườn cây ăn trái, nhưng thời gian qua về giá cả trái cây ổn định và tăng cao. Điển hình như: chôm chôm đường, chôm chôm Thái hiện nay có giá dao động thu mua tại vườn từ 10 đến 12 ngàn đồng/kg, sầu riêng có giá từ 20 đến 26 ngàn đồng; đặc biệt ở một số trái cây có múi giá tăng mạnh như: Bưởi da xanh loại I hiện có giá thu mua 30 ngàn đồng/kg, loại II giá từ 25 đến 26 ngàn đồng/kg; cam sành loại I hiện nay có giá 25 ngàn đồng/kg và loại II có giá 12 ngàn đồng/kg…  Với giá trái cây tăng mạnh như hiện nay đã mang lại nguồn thu khá lớn cho nông dân huyện nhà góp phần cải thiện cuộc sống gia đình.


Theo www.dost-bentre.gov.vn