Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Ổi Ruột Đỏ (Ruby)                                     

                                                Cây tháp cành cao từ 40cm trở lên, giá theo thời điểm.

 

Ổi Ruột Đỏ (Ruby) có chất lượng ngon, giòn, ruột màu đỏ, hoàn toàn không có hạt. Ổi Ruột Đỏ trồng sau 1 năm cho thu hoạch, cây cho quả quanh năm, năng suất cao.