Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Vú sữa Lò rènCây con cao từ 30-40cm, giá tham khảo: 15.000đ/cây.


Vú sữa Lò Rèn vỏ mỏng, thịt ngọt thanh béo, trái nặng trung bình từ 200-300g, đặc biệt dù chín vỏ vẫn cứng nên thuận lợi cho việc bảo quản và vận chuyển đi xa. Sau 3 năm trồng bằng kỹ thuật giâm cành, chiết nhánh, tháp cành hay tháp mắt, năng suất mỗi cây đạt từ 10-13,5 kg/năm.