Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Hồng Phát TàiCây con cao từ 30-40cm, giá tham khảo: 20.000đ/giỏ


Hồng Phát Tài còn gọi là Ánh Dương, thuộc loại kiểng lá.