Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Họp Hội Đồng Quản Trị - Bất ThườngNgày 26/2/2021 Hợp tác xã (HTX) Cây Giống và Hoa Kiểng Cái Mơn tổ chức họp tại trụ sở HTX, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Tham dự có Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HTX.

 

                            

                                Thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát HTX

 

Nội dung cuộc họp đưa ra phương án hoạt động năm 2021 và kế hoạch cho Đại hội thường niên.

 

                          

Ông Dương Văn Huyền(giữa), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc thông qua phương án năm 2021


Kết quả cuộc họp thống nhất theo phương án đã thông qua và quyết định ngày 25/3/2021 tổ chức Đại hội thường niên.