Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Các Đại Lý Của Hợp Tác Xã Năm 2021 

1. 

Trương Văn Lập
Năm sinh: 1990 Số CMND: 321351704 Ngày tham gia: 24/02/2021 Địa chỉ: Ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương     
2. 

Võ Thị Kim Ly     

Năm sinh: 1960 Số CMND: 320225551 Ngày tham gia: 26/02/2021 Địa chỉ: Xã Phúc An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
3. 

Nguyễn Minh Trãi

Năm sinh: 1959 Số CMND: 320669388 Ngày tham gia: 09/03/2021 Địa chỉ: Xã Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
4.  Nguyễn Minh Trãi
Năm sinh: 1959 Số CMND: 320669388 Ngày tham gia: 09/03/2021 Địa chỉ: Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
5. 

Nguyễn Văn Mạo

Năm sinh: 1961 Số CMND: 272360754 Ngày tham gia: 09/03/2021 Địa chỉ: Ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
6. Nguyễn Văn Dũng Năm sinh: 1971 Số CMND: 320770736 Ngày tham gia: 24/03/2021 Địa chỉ: Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
7. Nghiêm Tiến Đạt Năm sinh: 1987 Số CMND: 360346788 Ngày tham gia: 01/04/2021 Địa chỉ: 40c, Khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
8. Phan Ngọc Thanh Trung Năm sinh: 1979 Số CMND: 271948394 Ngày tham gia: 01/04/2021 Địa chỉ: 323, Hùng Vương, khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
9. Phạm Minh Quang Năm sinh: 1988 Số CMND: 281216449 Ngày tham gia: 06/04/2021 Địa chỉ: Cây Chanh, xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
10. Nguyễn Văn Bền Năm sinh: 1966 Số CMND: 320575824 Ngày tham gia: 06/04/2021 Địa chỉ: Phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai