Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Trang Đỏ                             

 

Loài Trang này có đặc điểm là thân lùn, lá nhỏ, cuống phát hoa ngắn nên hoa lẫn vào với lá, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới. Hoa mới nở có màu cam hôm sau mới chuyển sang màu đỏ.