Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Hồng Phát Tài



Cây con cao từ 30-40cm, giá theo thời điểm.


Hồng Phát Tài còn gọi là Ánh Dương, thuộc loại kiểng lá.