Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Sứ Thái LanCây con cao từ 30-50cm, giá theo thời điểm.


Sứ là loại cây ưa sáng,  nếu ánh sáng ít cây phát triển nhanh nhưng cành ẻo lả,  dễ ngã đổ,  lá to,  mỏng,  xanh đậm,  ít hoa , dễ bị thúi ủng nếu trồng ở môi trường dư nước. Khi cây đủ nắng thì phát triển chậm,  cứng chắc và rất nhiều hoa,  đặc biệt bộ củ cũng rất đep. Vì thế cây sứ thường được trồng ở những nơi nắng nhiều,  hơi khô hạn,  diện tích đất hẹp (trồng chậu,  bồn hoa…).