Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Bơ 034                                     

                                                       Cây ghép cao từ 20cm trở lên, giá theo thời điểm.


Cây sinh trưởng mạnh, thời gian cho trái 2-3 năm. Trái bơ 034 có hình dáng dài đặc trưng, chiều dài trái trung bình từ 25-35cm, vỏ trái màu xanh đậm, bóng, chín xanh, cơm vàng, sáp dẻo, hơi mềm, ăn rất ngon, hạt rất nhỏ.