Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Vạn Niên TùngCây con cao từ 50-70cm, giá tham khảo: 30.000đ/cây.


Vạn niên tùng là loại cây đa niên có tuổi thọ đến hàng trăm năm, thích nghi rộng với nhiều vùng đất, cây phát triển tốt khi có đủ ánh sáng. Cây kiểng thành phẩm có giá trị kinh tế cao.