Banner
  • Banner 1
  • Banner2

Ổi Không HạtCây con cao từ 40-50cm, giá tham khảo: 10.000đ/cây.


Ổi không hạt có tốc độ tăng trưởng nhanh, có thể ra hoa sau 6 tháng trồng, sau đó có thể ra hoa liên tục quanh năm, tuỳ vào sự chăm sóc (bấm đọt, bón phân...). Ổi đặc ruột, không hạt nên tỉ lệ sử dụng đạt trên 98%.